Breaking News
  • Giai đoạn nạp gas bổ sung

  • Dàn lạnh cassette

  • Nghiệm thu công trình lắp máy điều hòa cho tàu Stratergic Marine II

  • Khảo sát bảo trì phòng hội trường nhà máy Bia Sài Gòn

  • Nạp gas bổ sung cho 1 cụm VRF

  • Kiểm tra ống nước ngưng cho kho Misumi

  • Sửa chữa cụm máy lạnh cục bộ với dàn lạnh áp trần

  • Nghiệm thu công trình ở Vĩnh Long